Over De Trimaran | Ons onderwijs | Brede school | Schoolgids | Stellingmolen - Edam | Tel. 0299 351 351 | Contact

Schooltijden

ma-di-do-vr  08:45-12:00 en 13:15-15:30u  
wo  08:45-12:30u

Triade deelt vier stoere, coole te gekke prijzen uit!

Op de succesvolle "Triadedagen" waar ruim 800 basisschool leerlingen kennis gemaakt hebben met SG De Triade, heeft de Triade een prijsvraag georganiseerd met als motto: "Win een te gekke, stoere, coole step voor jullie school. Deze step (4 stuks) is speciaal gemaakt door leerlingen van de Triade (zie afbeelding)

De jury vindt de slagzin van Zylvie uit groep 8A bijzonder leuk en daarom verdient de school deze te gekke, coole , stoere prijs. De prijs wordt uitgereikt op woensdagmiddag 11 januari 2017 om 14.00 uur op de Triade.

Slagzin van Zylvie: : Ik vind SG De Triade een leuke school omdat je leert mee bouwen aan de toekomst".  

Eerste terugkoppeling actie Participatiepunt VVN

In september 2016 heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) samen met de basisscholen de bewoners van Edam en Volendam opgeroepen om een melding te doen bij het Participatiepunt van VVN. We hebben meer dan 50 meldingen gehad over verschillende onderwerpen en op verschillende locaties!

Ongeveer een kwart van de meldingen kwam uit Edam, terwijl meer dan driekwart van de meldingen uit Volendam is gekomen. De oproep is niet uitgezet in andere kernen van de nieuwe gemeente. Een aantal zaken vallen snel op:  

•       Relatief veel meldingen uit nieuwe wijk Breewijd

•       Blokgouw verkeersveilige buurt (weinig ongevallen en weinig meldingen)

•       Julianaweg noordelijk veel ongevallen, maar weinig meldingen

•       Veel meldingen over Dijkgraaf Poschlaan en Broekgouwstraat

•       Relatief veel meldingen uit Munnikeveld

Een te hoge snelheid (22) is de meest genoemde oorzaak van verkeersonveiligheid, gevolgd door oversteekplaatsen en onoverzichtelijke locatie.

Samenvattend zien we deze conclusies:

•       De locaties waar meerdere meldingen zijn gedaan hebben veelal als probleem de snelheid (in 30 km zones) en de oversteekplaatsen. Op de oversteekplaats is het moeilijk oversteken en/of worden door de automobilist genegeerd

•       Opmerkelijk veel meldingen uit het Munnikeveld Volendam. Het betreft hier veel meldingen over te hard rijden in een woonbuurt

•       Julianaweg laat verschillende problemen zien: veel borden, onoverzichtelijk en negeren van oversteekplaatsen.

Hoe nu verder?

Op 25 januari zullen Henco Hakkers, directeur van de Trimaran, Angelique Bootsman, Verkeersouder uit Volendam en VVN een overleg hebben met de gemeente om deze conclusies te delen. Samen met de gemeente, scholen en (verkeers-) ouders zullen we een plan van aanpak maken en met jullie delen.

Vele melders hebben aangegeven dat ze willen helpen bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. Graag willen we hier in het voorjaar van 2017 gebruik van maken als we naast afspraken op het gebied van handhaving en infrastructuur ook gaan inzetten op gedragsbeïnvloeding.

 

 

Ingekomen bericht: Kerstmis vieren in de H. Nicolaaskerk, Voorhaven 124

Voor de kinderen:  Op Kerstavond, zaterdag 24 december om 17.30 uur zijn alle kinderen welkom bij de Herdertjesmis, een kerstviering speciaal voor kinderen en jonge gezinnen, met een door kinderen gemaakte film over het kerstverhaal. M.m.v. het Gelegenheidskoor o.l.v. Koos Klok.

Op 1e Kerstdag, zondag 25 december, is er ’s middags om 14.00 uur ‘Kindje wiegen’. Kindje Wiegen is een sfeervol en laagdrempelig samenzijn speciaal voor de allerkleinsten, maar alle kinderen, (groot)ouders, ooms en tantes, en verder iedereen die het leuk vindt, zijn van harte welkom. In de prachtig versierde kerk luisteren we naar het Kerstverhaal en zingen we met elkaar alle bekende kerstliedjes bij de Kerststal. Voor de kinderen zijn er eenvoudige muziekinstrumentjes om op te spelen bij de liedjes. 

Nachtmis en Hoogmis:

Verder is er op Kerstavond om 22.00 uur de Nachtmis. Dit is een sfeervolle viering m.m.v. kerkkoor Cantate Domino, dat o.a. de mooie mis van S. Porterfield, het Halleluja uit ‘The Messiah’ van C. F. Händel en The Holy City zingt, waarbij de solopartijen worden gezongen door de bekende sopraan Andrea Vos. Vanzelfsprekend worden er ook diverse mooie samenzangliederen gezongen. Het koor wordt begeleid door haar vaste pianist Ringo Maurer en trompettist Jan Steltenpool. U bent van harte welkom.

Op 1e Kerstdag is om 10:00 uur de plechtige Hoogmis, m.m.v. kerkkoor St. Caecilia.

 

 

Goede doelen project Africa Family Foundation: opbrengst ruim € 400

Na twee maanden sparen voor matrassen en klamboes was er In november € 238,14 opgebracht. Dit betekent bijna tien matrassen of 23 klamboes.

De eindstand is uiteindelijk € 412,97. Alle kinderen die geregeld wat geld meenamen op maandagmorgen van harte bedankt!

Wachtende kinderen bij het bruggetje.

Het plein van school is tussen de middag gesloten. Kinderen die overblijven maken gebruik van het plein en de overblijfouders hebben dan ook overzicht op de spelende kinderen. Nu komt het steeds vaker voor dat kinderen ruim voor 13.00 uur naar school komen en dan bij het bruggetje wachten totdat het plein open gaat. Deze wachtende kinderen belemmeren de doorstroom. Maar wat nog erger is zij zorgen ook voor overlast. Kinderen worden niet doorgelaten, grote mond naar passerende ouders, de tuin van de overbuurman wordt ingenomen. Dat is niet de bedoeling. Meester Henco heeft dat ook aan de kinderen van de groepen 7 en 8 verteld.

Wilt u als ouder uw kind niet te vroeg naar school sturen. Om 13.00 uur gaat de toegangspoort open. Zo kunnen we gezamenlijk zorgen voor minder overlast bij de school.

Verkeersdrukte plein middenbouw tijdens het ophalen van de kinderen:

Wachtende ouders (om twaalf uur en om half vier) staan vaak met hun fiets op het trottoir of op de straat. Dit belemmert het overzicht op de weg en ook de doorstroom wordt hierdoor beperkt. Een goede tip van de verkeersouders is om op het middenbouwplein (binnen de hekken) te wachten op uw kind(eren). Dit bevordert op straat meer overzicht voor vertrekkende kinderen en ouders en zorgt er voor dat de verkeersstroom sneller afgewikkeld wordt. Zo kunnen we samen zorgen voor nog meer veiligheid rondom de school.

Mooie opbrengst Bag2School

Afgelopen vrijdag zijn alle kledingzakken opgehaald door de organisatie van Bag2School. Maandag ontvingen we het bericht dat er voor 1095 kg aan kleding is verzameld.

Aan school wordt een vergoeding over gemaakt van € 328,50. Allen hartelijk dank! Zie ook de bijlage.

Kijkmiddag Sintsurprises

Vrijdagmiddag 2 december kon het Sinterklaasfeest eigenlijk al beginnen, want alle surprises in de groepen 6, 7 en 8 waren aanwezig.

Iedereen heeft weer ongelooflijk haar/zijn best gedaan. Via de link ziet u een deel van het resultaat.

Verlichtingsactie 'Val op in het donker' prima verlopen

De donkere dagen zijn weer begonnen, dus was het weer tijd voor de jaarlijkse fietsverlichtingsactie. Woensdagochtend (9-11) om 8.45 uur begonnen de verkeersouders met de actie op de Nieuwe School, met ondersteuning van zes agenten-in-opleiding en een medewerker van VVN. Namens de politie verrichtte hoofdagent Marjon Boom de officiële opening. Na De Nieuwe School was de Piramide en als laatste school de Trimaran aan de beurt. De uitslag was zeer bemoedigend, want de meeste fietsen bleken voorzien van de juiste verlichting en reflectie. Van de weinige uitzonderingen ging het in hoofdzaak om een defect lampje of lege batterijen. In twee gevallen was er helemaal geen voor- of achterlicht aanwezig. In totaal zijn er 383 fietsen van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gecontroleerd.

Ingekomen bericht: Feestmiddag voor kinderen EN volwassenen

Zondag 20 november is er in de Ontmoeting (Voorhaven 130a) een middag vol spannende goocheltrucs, ballonnen en schmink voor de kinderen met Sasja Brasser. Sasja is een professional op het gebied van grime, acteren, clown, spel en dans. Sasja was tot zijn 22e jaar betrokken bij het NKT en heeft in die tijd een aardige theaterervaring opgebouwd. Zo heeft hij opgetreden bij Michael Jackson in Amsterdam Arena en hij heeft zijn eigen acts en goochelshows gemaakt. Hij is doorgegaan in het theatervak, is Allround Grimeur en Special Effects Artist en vaste grimeur bij het Talenten Theater in Hoorn. Hij treedt regelmatig op met zijn ballonnen-act en goochelshow. Naast dit alles heeft Sasja ook een pedagogische studie gedaan.

20 November – 14.00-16.00 uur in De Ontmoeting. entree €4 (dit is incl. limonade met iets lekkers). Er is oppas/begeleiding aanwezig.

Terwijl de kinderen zich vermaken in de Ontmoeting mogen de ouders genieten van een prachtig concert in de H. Nicolaaskerk: het Speculaas concert. Twee x 45 minuten luisteren naar mooie muziek en in de pauze genieten van een speculaasproeverij. 20 november – 14.00 tot 16.00 uur. Toegang €7 (dit is inclusief koffie/thee en proeverij). Zie de bijlage.

Meer info en reserveren bij: Christine Vreeswijk (christine.vreeswijk@quicknet.nl of 06 18167991) en/of  Agnes Kauffman (agneskauffman@yahoo.co.uk of 06 12647096)

Verlichtingsactie van de fietsen op woensdag 9 november a.s.

Beste ouders,

Op woensdag 9 november a.s. houdt de Edamse verkeerswerkgroep een verlichtingsactie. De wintertijd is ingegaan en de dagen worden rap korter. Belangrijk dus dat de kinderen op een goede, veilige fiets voorzien van een goede verlichting de straat op gaan. Bij deze dan ook onze vraag om samen met uw kind de fiets na te lopen en indien nodig in orde te maken. Na de controle ontvangen de kinderen van de politie een OK sticker als de fiets tenminste goedgekeurd wordt. In de bijlagen staat verder alle informatie.

jaarverslag 2015-2016 van de Medezeggenschapsraad

In de vergadering van de Medezeggenschapsraad (MR) op dinsdag 4 oktober jl. is het Jaarverslag 2015-2016 vastgesteld. Open de link Jaarverslag.

Jaarverslag is kort en bondig opgesteld en het leest vrij gemakkelijk. De MR bestaat uit een personeels- en oudergeleding; Yvonne Vink, voorzitter, Suzanne Uithuisje en Margareth Koning namens het team en Ben Knelange, Angela Willems (notulist) en Rolf Stam namens de ouders. U kunt altijd contact opnemen met leden van de MR voor informatie en uitleg over bepaalde schoolzaken. Na de herfstvakantie kunt u ook in de nieuwe Schoolgids lezen wat de MR doet voor u als ouders. 

 

 

Ingekomen: Knutselclub van CBW zoekt leiding

In de Singel in Edam is wekelijks een groep kinderen heerlijk aan het knutselen. Ze maken allerlei leuke dingen van papier, stof, wol en verf. Met oud en nieuw materiaal maken zij de meest creatieve dingen. De leeftijd van de kinderen is rond de 6-10 jaar. De knutseltijd is van woensdag 15:30 tot 17:00 uur.

Na vele jaren heeft onze vrijwillige hoofdleidster aangegeven wat anders te gaan doen. We zoeken iemand die deze rol over wil nemen. Er zijn genoeg volwassen ‘helpers’, we zoeken iemand die de sturing van deze groep vrijwilligers op zich wil nemen en die er tegelijkertijd van geniet om een keer per week met kinderen te werken.

Heeft u tijd en zin, neem dan gerust contact op met onze Coördinator Kinderactiviteiten: Ede Bunk (tel. 06-50662541) voor meer informatie, belt u ons kantoor, telefoon: 0299-36 33 28. Zie ook de bijlage/poster voor meer informatie.

ingekomen: Bericht GGD betreffende misvattingen over inentingen

Dit bericht van de GGD (zie ook de bijlage) gaat over feiten, meningen en misvattingen over de vaccinatie tegen mazelen, het BMR-vaccin en bijwerkingen van het vaccin. Op internet is veel informatie over deze onderwerpen te vinden. Voor sommige professionals en ouders biedt dat helderheid; voor anderen roept het vragen, twijfels of scepsis op. De mythe dat vaccinaties invloed zouden hebben op het ontstaan van autisme, of dat het de stoornis zelfs zouden veroorzaken sterft maar niet uit. Met dit bericht hopen we deze mythe te weerleggen. Lees ook de bijlage waarin een website genoemd wordt  afkomstig van het Ministerie van Volksgezondheid met veel uitgebreidere informatie. Zie ook de bijbehorende grafiek die de sterke daling van het aantal sterfgevallen laat zien.

Ingekomen: Workshop Week van de opvoeding!

Opvoeden: groot brengen met aandacht “ Grenzen stellen en dichtbij zijn"

Wat kun je als ouder doen en beter laten om je kind te laten opgroeien tot een zelfstandig mens met voldoende vertrouwen, een positief zelfbeeld  en een eigen karakter? “Opvoeden vraagt veel inzicht in jezelf als ouder en in jouw effect op je zoon of dochter”.

Tijdens deze workshop kom ik graag met jullie in gesprek hierover.

- Wat betekent aandacht geven voor jou en hoe doe je dat?

- Wat zijn je kwaliteiten als ouder?

- Waar liggen je valkuilen als ouder?

- Hoe omschrijf je het contact tussen jou en je kind?

- Hoe goed luister je naar jezelf en je kind?

- Hoe vind je dat je kind luistert naar jou?

- Wat kun je doen/laten om luisteren naar elkaar te stimuleren?

- Hoe bevorder je positief contact, wat helpt en wat helpt niet?

Dit en meer kan aan bod komen tijdens deze interactieve avond. Uiteraard is er voldoende ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen. De avond wordt begeleid door Anneke Dekker, pedagogisch adviseur van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Edam-Volendam. 
Hieronder vindt u de praktische informatie:
Wanneer:       Dinsdag 4 oktober     

Tijd:                20.00 uur tot 22 uur   

Locatie:          CJG Edam/Volendam: Wieringenlaan 1a

Aanmelden:   CJG@Edam-Volendam.nl

 

 

Ingekomen: Wat doet de VoorleesExpress?

De VoorleesExpress richt zich op gezinnen waarbij de kinderen van 2-8 jaar een taalachterstand hebben. Of waarbij het risico groot is dat de kinderen een taalachterstand ontwikkelen. Ook in onze gemeente zijn zij actief en begeleiden kinderen en gezinnen bij het voorlezen.

De VoorleesExpress vindt het belangrijk om mensen met elkaar in contact te brengen. Tijdens ons project gebeurt dit doordat vrijwilliger en gezin elkaar ontmoeten tijdens het voorlezen. Door dit contact komt er meer begrip voor elkaars verschillen. Opleidings- en inkomensverschillen bijvoorbeeld, of verschillen in culturele achtergrond. Worden mensen op een duurzame manier met elkaar in contact gebracht rond een thema dat niks met deze verschillen te maken heeft, dan kan dit leiden tot positievere denkbeelden en tot meer kennis over elkaar.

Twintig weken lang krijgt het gezin wekelijks een voorlezer thuis op bezoek. In dit uur introduceert de vrijwilliger het voorleesritueel. Ook krijgen de ouders handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en op andere manieren de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

Voor meer informatie kijk op de website van http://voorleesexpress.nl

Update: Spaar je mee? Een matras met een klamboe!

Maandag 26 september kwamen Riktia en Renza bij ons op school om meer te vertellen over het project waarvoor wij sparen: Africa Family Foundation. Ze hadden mooie foto’s mee genomen zodat we goed konden zien wat ze daar doen: ze zorgen dat 54 kinderen onderwijs, voeding, medische zorg en huisvesting krijgen. Nu liggen kinderen nog op de koude, vieze  grond. Daardoor kunnen ze sneller ziek worden. Een matras en een klamboe, tegen de malaria, is dus erg belangrijk. Een klamboe kost €10,- en een matras waar twee kinderen op kunnen liggen kost €25,-

Wij gaan proberen dat er voor alle kinderen een matras en een klamboe komt. Spaar je mee? (De stichting kun je ook volgen via Facebook.)

Ook dit jaar gaan we weer een aantal doelen ondersteunen. Daartoe mogen de kinderen iedere week een kleine bijdrage mee naar school nemen. En met al die beetjes krijgen kinderen die het minder goed hebben dan wij een kans op een betere toekomst .

Ons nieuwe “goede doel” is de Africa Family Foundation . Dat is een betrouwbare en kleinschalige organisatie die als doel heeft om weeskinderen in Kenia naar school te laten gaan. (www.africafamily.nl).

In Kenia is onderwijs gratis. Helaas moet er toch nog lesgeld betaald worden en moeten de kinderen zelf zorgen voor een uniform en schoenen, boeken en alle andere schoolspullen. Hebben ze dit niet, dan mogen ze ook geen onderwijs volgen.

Africa Family zorgt dat ongeveer 50 kinderen uit het armste gedeelte van Kenia deze spullen krijgen zodat ze wel onderwijs kunnen volgen en een startbewijs hebben voor een hopelijk  betere maatschappelijke positie in de toekomst. Ook zorgen ze er bijv. voor dat de kinderen thuis (bij hun oma, tante of nicht)een goede lamp hebben om bij te studeren of een fiets zodat ze naar school kunnen gaan als die heel ver is. Het gaat dus om hele concrete zaken

Wij zoeken Leerkrachten oproepbasis

Ben jij leerkracht in het primair onderwijs en op zoek naar een leuke uitdaging? Driessen HRM is op zoek naar groepsleerkrachten die op oproepbasis flexibel inzetbaar zijn voor de besturen in de regio Purmerend en Volendam. (SKOV, CPOW, SPOOR en OPSO).

Wil jij ervaring opdoen door op verschillende scholen in jouw regio te werken en daarnaast je eigen inzetbaarheid kunnen bepalen? Wacht dan niet langer en solliciteer!

Stuur je motivatie en CV naar waterland@driessen.nl. Als wij voldoende aansluiting zien in jouw profiel dan nodigen wij je graag uit voor een kennismaking gesprek.

Meer weten? Driessen Vervangingspool waterland@driessen.nl of 0492-506632 

Activatie bij DigiDUIF

De stand van zaken:

Het aantal kinderen dat door hun ouders is geactiveerd in DigiDUIF stond donderdag 22 september 09:00 uur op 332, d.w.z. 95 %. De laatste week zijn ook enkele nieuwe leerlingen opgenomen in DigiDUIF. Hans Goosen helpt u graag bij het activeren; van slechts één ouder weten we dat hij helemaal geen internetmogelijkheden heeft. Nog maar 16 (-1 dus) leerlingen zonder aangemelde ouders te gaan.

Kinderactiviteiten na schooltijd

OBS De Piramide en Oec. bs De Trimaran werken samen met Club en Buurthuiswerk om na schooltijd een aanvullend programma samen te stellen voor de kinderen. Het programma voor 2016-2017 is gereed. Ouders kunnen hun kinderen nu inschrijven. Voor het volledige programma zie de bijlage.

Het kinderwerk heeft als doel om de jeugd te laten opgroeien tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen. We doen dit door kinderen te laten spelen met elkaar, te laten wennen aan groepsprocessen, rekening te leren houden met elkaar en het onderlinge sociale contact te vergroten, en daarbij veel plezier met elkaar te maken. Er gebeurt heel veel bij ons. Soms is er zoveel belangstelling voor een activiteit dat uw kind eerst op een wachtlijst komt. Zorg dus dat u zich op tijd aanmeldt. Mocht u zelf een leuk idee hebben voor een nieuwe cursus of een activiteit, dan horen wij dit heel graag!

Inschrijven kan via de website van CBW:  www.cbwedamvolendam.nl/kinderwerk

Ingekomen: 24 september 'kennismaakmiddag' bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Volendam

Het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van Edam-Volendam is al weer een tijdje open! Tijdens de opening van het nieuwe pand aan de Wieringenlaan 1a in Volendam heeft Wethouder Kroon-Sombroek beloofd dat er een moment zou komen dat iedereen een kijkje zou kunnen komen nemen in het nieuwe gebouw. En belofte maakt schuld! Op zaterdagmiddag 24 september  is het CJG vanaf 13.00 uur voor iedereen open om kennis te komen maken met het CJG  en een kijkje te nemen achter de schermen op de prachtige nieuwe locatie!

U kunt gerust uw kind meenemen naar de ‘kennismaakmiddag’!  De Sportkoepel zorgt  namelijk voor een leuke sportieve activiteiten voor jong en oud! Natuurlijk zijn er lekkere hapjes en is er de mogelijkheid om alcoholvrije cocktails te shaken en gezonde traktaties te maken. U kunt vanzelfsprekend een rondleiding krijgen en uw vragen stellen aan de medewerkers van het CJG.  

Kortom: het wordt een middag vol inspiratie en gezelligheid bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Volendam! Ons adres: Wieringenlaan 1a in Volendam. U bent van harte welkom van 13.00 uur tot 16.00 uur!

School van de week bij zwembad de Waterdam

Van het zwembadpersoneel hebben we een bericht ontvangen over het 'scholen van de week' aanbod. Het motto van het zwembad luidt: "Meer dan zwemmen alleen". Dat maken ze meer dan waar. Voor leerlingen van de Trimaran wordt een bijzondere disco party georganiseerd en wel op vrijdag 16 september a.s. Tegen inlevering van een speciale bon (verkrijgbaar op woensdag, donderdag en vrijdag bij juf Monique, onze conciërge) kunnen de leerlingen naar binnen voor een speciaal tarief van € 2,50. Dit tarief geldt ook voor eventueel begeleidende ouders. De disco party begint vanaf 18.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Veel plezier!

Hoe verkeersveilig is jouw buurt?

Maak meldingen van verkeersonveilige situaties en kom in actie!

Samen met de scholen en de gemeente Edam-Volendam wil Veilig Verkeer Nederland een oproep doen om verkeersonveilige situaties te melden bij het Participatiepunt van VVN. Doe uw melding voor 1 oktober 2016 en uw reactie zal worden meegenomen in het actieplan!

Het doel van het Participatiepunt is om enerzijds bewoners te helpen met het oplossen van verkeersonveilige situaties in hun buurt en anderzijds om gemeenten te helpen met het opstellen van beleid. Het is de eerste plek in Nederland waar objectieve verkeersonveiligheid (geregistreerde ongevallen) en subjectieve verkeersonveiligheid (daar waar bewoners verkeersonveiligheid voelen) samen komen.

Op het nieuwe meldpunt kan iedereen in drie simpele stappen zijn of haar melding doen en krijgt de melder inzicht in wat hij/zij zelf kan doen om de verkeersonveiligheid in de buurt te verbeteren. Nadat de melding is gemaakt, kan er een gratis startpakket worden aangevraagd waar informatie staat over hoe ja als buurtbewoner samen met de verkeersouderwerkgroepen  op de scholen in Edam en Volendam en met de gemeente in actie kunt komen, bijvoorbeeld door een buurtactie te organiseren of je aan te melden als Verkeersouder! 

Om structurele gedragsverandering voor elkaar te krijgen, is een enkele buurtactie niet voldoende. Soms zijn buurtacties sowieso niet voldoende en zijn fysieke maatregelen of handhaving nodig. Hiervoor is draagvlak in de buurt en goede communicatie met alle betrokkenen belangrijk. VVN helpt bewoners en Verkeersouders hiermee. Ga naar www.vvn.nl/participatiepunt en kom in actie.

Muziek impuls gaat starten

Juni jl. hebben we bericht gekregen dat wij subsidie hebben ontvangen om in de komende drie jaar samen met een vakdocent van de muziekschool muzieklessen kunnen gaan aanbieden in diverse groepen. Het is de bedoeling dat onze leerkrachten intensief gaan samenwerken met een muziekdocent.

Voor ons geen onbekende. Joep van der Oord gaat ons begeleiden. De laatste donderdag van onze zomervakantie (de warmste dag van het jaar!) hebben we met het hele team de visie op muziekonderwijs aangescherpt. Vanaf 13 september komt Joep ons wekelijks begeleiden. De volgende groepen zijn het eerst aan de beurt; 3/4B, 4 A, afwisselend een kleutergroep, 6B, 3A en 6A.

De groepen 5 starten volgende week met instrumentele muzieklessen en de groepen 7 en 8 gaan verder met ons project Focus op Taal. Een project rondom de Kinderboekenweek met medewerking van de muziekschool en de bibliotheek.              

Ingekomen bericht van onze wijkagent

De wijkagent van Edam geeft de volgende waarschuwing aan onze ouders en kinderen. Kortgeleden heeft onze wijkagent in Volendam maar ook in Purmerend (kermis?) enkele niet van echt te onderscheiden nepvuurwapens aangetroffen en ingenomen. Het is echt levensgevaarlijk om nepvuurwapens bij je te dragen.

De politie gebruikt een protocol om (jonge) mensen staande te houden die in het bezit zijn van een nepvuurwapen. Dat kan een grote impact hebben op de kinderen, maar ook levensgevaarlijk zijn als kinderen een bepaalde beweging maken waardoor een agent denkt dat hij in gevaar komt. De mogelijke gevolgen die dat kan hebben, daar wil ik niet aan denken!

Graag hiervoor uw aandacht en bespreek het ook met uw kind. Het spreekt voor zich dat deze nepwapens ook niet meegenomen mogen worden naar school.

Juf Frouwina's afscheid

Door de directeur, Henco, werd Frouwina woensdag 13 juli 's morgens in zijn glimmende Saab van huis opgehaald. Bij de Trimaran stonden ouders en kinderen haar op te wachten.

Onder feestelijke erebogen liep zij de school in waar een heel programma werd afgewerkt, samen met de kleuters. Een fotoverslag is te vinden bij de tab van Groepen 1-2.

'Zeg het met een bloemetje'......

Het schooljaar is bijna voorbij. We kunnen terug kijken op een geslaagd jaar met veel activiteiten en goede opbrengsten. In een krimpende markt (door minder geboortes) blijven we als school toch stabiel qua leerlingenaantallen. En daar zijn we best een beetje trots op.

We zijn als team ook trots op de ouders van onze kinderen. Onze ouders zijn altijd bereid om voor school en voor hun kind in actie te komen. Omdat dit best uniek is willen we onze ouders allemaal vandaag in het zonnetje zetten. De kinderen hebben een bedankkaartje ontworpen en dat is vastgeniet aan een mooie gerbera. Nogmaals onze hartelijke dank voor uw medewerking in het afgelopen schooljaar.

Kunnen we volgend schooljaar weer op u rekenen? 

Ingekomen: De Vakantiebieb

Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen kan heel makkelijk met de VakantieBieb-app.

Een geweldige selectie e-books voor kinderen én volwassenen. Eenmaal gedownload kun je de boeken offline lezen.

Opbrengst studiedagen identiteit van de school

Afgelopen twee schooljaren hebben alle scholen binnen CPOW aandacht geschonken aan de identiteit. De maatschappij verandert in rap tempo. Ouders, kinderen en leerkrachten veranderen hierin mee. Wat vroeger heel gewoon was of voor een ieder heel duidelijk, moet nu besproken, uitgelegd en aangeleerd worden. Directeuren hebben een aantal studiedagen meegemaakt onder leiding van Arkade, onze Raad van Toezicht heeft dit ook gedaan en tevens zijn alle schoolteams aan de slag gegaan. in ons team hebben we via onze uitgever van Trefwoord een inspirerende dag meegemaakt in Heiloo en in het voorjaar van 2016 in de school zelf. Dit heeft geleid tot een identiteitskaart op CPOW niveau en ook een ID kaart voor de Trimaran.

Ingekomen: Uitslag Van Dijk tot Damloop

Klik op de foto voor meer

Via John Buikman kregen we de uitslag binnen van de van Dijk tot Damloop van 28 juni j.l.
Zie de bijlage hier onder. 

Leerlingen geslaagd voor verkeersexamen

Klik op de foto voor meer

Onze leerlingen van groep 6/7B en 7A  hebben woensdag 8 juni het jaarlijkse verkeersexamen afgelegd. De politie verrichte eerst een keuring aan de fietsen, waarna de kinderen twee aan twee vertrokken vanaf het schoolplein van de Piramide. 

Het startschot van de eerste twee deelnemers werd gegeven door wethouder W. Runderkamp. Hij is onder meer verantwoordelijk voor verkeer. Tijdens het parcours door Edam en het Middengebied werd het verkeersgedrag van de kinderen nauwgezet gevolgd door hulpouders van de drie Edamse basisscholen, die op verschillende locaties een wachtpost bemanden. Na afloop kon de verkeerscommissie een verheugende uitslag bekendmaken: alle 116 kinderen waren geslaagd. Voor de organisatie van het verkeersexamen werd dit jaar voor het eerst samengewerkt met het Verkeerseducatiepunt van School Begeleidings Dienst Zaanstreek/Waterland.

Opbrengst Bag2School

Klik op de foto voor meer

De afgelopen twee weken is 705 kg aan kleding en schoenen door u aangeleverd, waarvoor we € 211,05 hebben ontvangen.

Dit bedrag komt ten goede aan de school. Het team dankt u heel hartelijk voor uw aandeel aan het welslagen van deze actie. We sparen verder voor de volgende actie in november.

Ingekomen: Dijk tot Damloop

Dinsdagavond 28 juni. Start en finish op het Damplein. Inschrijven: strookje + €2,- in enveloppe inleveren bij leerkracht, uiterlijk vrijdag 17 juni. Leerkracht verzamelt alles in grote enveloppe. Alle deelnemers krijgen een medaille.

De eerste 3 jongens en de eerste 3 meisjes van groep 3/4 , 5/6 en 7/8 winnen een beker.

Mooie opbrengst voor de kinderen van de Voedselbank

Voor de meivakantie hebben we onze spaaractie voor de kinderen van de voedselbank beëindigd. Het resultaat: €510,70 Een mooie opbrengst!! Bedankt allemaal.

Deze laatste weken zullen we sparen voor onze jaarlijkse donatie aan Unicef . Het gaat vooral om de actie “Back 2 School” (niet te verwarren met onze Bag2School actie). In het kader van deze actie wordt er voor de groepen 6 en 7 een film in de Singel vertoond waarbij de rechten van het kind centraal staan.

Op vakantie met uw kind

Met de zomervakantie in zicht is het belangrijk dat kinderen goed beschermd/gevaccineerd op vakantie gaan zodat ze zelf niet ziek worden en ook geen andere kinderen kunnen besmetten. Van de GGD hebben we informatie ontvangen om ouders goed te informeren. Deze informatie staat in de bijlage (link) 

Koningsspelen foto's

Het begin van de Koningsspelen op de atletiekbaan. Klik op de foto voor meer.
Lekker sportief bezig zijn! Klik op de foto voor meer
Ook de groepen 1-2 waren actief bezig. Klik op de foto voor meer.
Groep 3b/4b na de koningslunch. Klik op de foto voor meer.

Koningsspelen - Verspringen Middenbouw

Groepje 1
Groepje 2
Groepje 3
Groepje 4
Groepje 5
Groepje 6
Groepje 7
Groepje 8
Groepje 9
Groepje 10
 
 

Even voorstellen: onze nieuwe collega Saskia Mulder

Volgend schooljaar kunnen we een nieuwe collega verwelkomen. Voor ons geen onbekende. Saskia Mulder wordt onze nieuwe collega en zal in de kleuterbouw starten naast juf Hélène.

Saskia heeft tot de kerstvakantie bij ons gewerkt in groep 4/5. We wensen haar een bijzonder goede tijd toe bij ons op school. 

Muziek impuls (vervolg)

Tijdens het bezoek van groep 4 aan het Concertgebouw is juf Heleen in gesprek geraakt met een journalist Anouk van der Graaf van CNV-Schooljournaal. Naar aanleiding van dit gesprek heeft Anouk ook contact opgenomen met mij. Het gesprek ging voornamelijk om het aanbieden van muzieklessen in de school en de samenwerking die scholen zoeken met externe bedrijven. Zaterdag 23 april 2016 stond dit verslag in het Schooljournaal. 

Het muziekonderwijs staat nu volop in de belangstelling. Op de meeste basisscholen wordt niet echt veel meer gedaan aan muziekonderwijs. Zeker niet in een doorgaande lijn. Op onze school is de muziekmethode 'Moet je doen' aanwezig. Om al deze lessen te geven, vraagt wel de nodige kennis en ervaring van leerkrachten.

Kortom wij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Mede omdat muziekonderwijs een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van kinderen. Samen met de muziekschool Waterland hebben wij het voornemen dat we in gezamenlijkheid een traject van drie jaar willen inzetten om muziekonderwijs vanuit onze methode weer nieuw leven in te blazen. Globaal betekent dit dat we vakdocenten van de muziekschool in gaan huren die in de groep samen met de groepsleerkracht muzieklessen gaan geven door de hele school. Door deze samenwerking kunnen onze leerkrachten (pedagogische expert) leren van de vakdocent (vakinhoudelijke expert) en vice versa.Daarvoor kunnen we subsidie aanvragen. Als de subsidie (€ 20.000) gehonoreerd wordt, willen we al starten met ingang van volgend schooljaar.   

Gevonden voorwerpen

Van vrijdag 22 t/m donderdag 28 april liggen de gevonden voorwerpen op het podium van de bovenbouwaula.

Daarna gaat alles in zakken en wat kleding betreft t.z.t. naar Bag2School. Dus mist u iets.....

Voorjaarproject Water

We zijn maandag 7 maart gestart met het voorjaarsproject. Het thema is Water. Dit thema staat in het teken van de herdenking van de  overstroming van 1916 in Waterland.

De bovenbouw heeft die maandag twee workshops gehad van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Cinema Oostereiland. De presentaties van het Hoogheemraadschap werden gedaan door Arjan Grient en Nina Lambalk. Ze vertelden wat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier allemaal doet met betrekking tot dijken, sloten, schoon water , waterzuivering enz.  Op oude landkaarten zagen de kinderen hoe Noord Holland veranderd is door inpoldering. Ook werd uitgelegd dat 90 % van Noord Holland onder Nieuw Amsterdams Peil  ligt. De Trimaran ligt 50 cm onder NAP en zou bij overstroming dus tot een halve meter onder water staan. Ook de klimaatsverandering zorgt ervoor dat Nederland zich goed moet beschermen tegen het stijgende zeeniveau.

We kregen ook uitleg over de dijkdoorbraak die in 1916 heeft plaatsgevonden in Waterland. Vooral Marken en Volendam werden zwaar getroffen. In de Grote Kerk in Edam stond het vee uit de buurt in de kerk. Er werd ook uitgelegd wat je in het geval van een overstroming  moet doen. Het was een leerzame presentatie.

Bij de workshop van Cinema Oostereiland kregen de kinderen uitleg hoe een stopmotionfilm gemaakt wordt. Na een inspiratiefilmpje werd er met de hele klas een zelfverzonnen verhaal getekend op het bord. Er werd uitgelegd hoe je hier in groepen een filmpje van kan maken. De dagen erna gingen de kinderen een eigen verhaal over water en waterveiligheid bedenken. In de klas werd er geknutseld aan achtergronden en losse onderdelen die voor de film nodig waren

Op 18, 21 en 22 maart gingen de groepen 6 t/m 8 naar Hoorn. In de filmwerkplaats van Cinema Oostereiland zetten de kinderen de film in 2,5 uur in elkaar. Daarna werd alles afgemonteerd en muziek er onder gezet. De filmpjes zullen bij verschillende groepsvieringen te zien zijn. Ze zijn ook bij de tabs van de groepen 6, 7 en 8 te zien.

Juridisch Spreekuur wekelijks in de bibliotheek Edam

Voor een juridisch probleem meteen naar een advocaat gaan is voor veel mensen een hele stap. Voor een gratis en vrijblijvend advies kun je naar het wekelijkse Juridisch spreekuur in de Bibliotheek.

Er zijn vele soorten juridische problemen; conflicten op het werk, ontslag of problemen met een uitkering. Iemand die een huis koopt kan te maken krijgen met verborgen gebreken. Denk aan schade na een verkeers- of bedrijfsongeval, een echtscheiding of een geschil met de buren. Voor deze en andere juridische zaken kun je nu naar het Juridisch spreekuur in Bibliotheek.

Voor vragen of problemen op sociaal juridisch gebied kunt u terecht bij onze sociaal raadslieden. Samen met u wordt uw hulpvraag in kaart gebracht. Een sociaal raadslid geeft advies en informatie, ondersteunt bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven en indienen van bezwaarprocedures. Een sociaal raadslid bemiddelt en verwijst ook naar andere organisaties. Afhankelijk van de vraag wordt gekozen voor een individuele aanpak of een oplossing in groepsverband.

Sociaal raadslieden bieden ondersteuning op het gebied van: Werk en inkomen, uitkeringen en voorzieningen, Belasting en toeslagen, Onderwijs en studiefinanciering, Consumentenkwesties (koop, garantie, lenen, schulden), Huisvesting, Personen- en familierecht (huwelijk, echtscheiding, alimentatie, overlijden etc.)

De sociaal raadslieden begeleiden en werken nauw samen met getrainde vrijwilligers. Zij helpen u bij het invullen van formulieren en het lezen van brieven. Indien een vrijwilliger vaststelt dat uw vraag thuishoort bij een sociaal raadslid, wordt u doorverwezen.

Ook kunt u bij Sociaal raadslieden terecht als u een aanvraag (of herindicatie) voor de Voedselbank. 

Afspraak maken?
Iedere dinsdag is de sociaal raadsvrouw aanwezig in het wijksteunpunt van Edam. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 0299-439279.

Ouderavond Social Media

Anja Plevier: Mediawijsheid zullen wij als ouders moeten bijbrengen

Als u er niet bij was heeft u veel gemist. Er waren een kleine 40 ouders aanwezig en een groot aantal teamleden. De inbreng van ervaren ouders was groot en positief. De betrokkenheid van iedereen buitengewoon groot. Zo groot dat Anja Plevier, die de avond leidde, af en toe de aanwezigen moest temperen om met haar verhaal verder te kunnen gaan. En het was een goed verhaal! En de aanbevelingen die ouders deden heel zinvol. Maar daarover later. Helaas bleek ook dat het voor volwassenen wel eens lastig is om alle ontwikkelingen bij te houden, maar misschien is dat wel de reden dat sommige ouders gemist werden. Maar zelfs de aanwezigen konden soms hun oren niet geloven. Er gebeurt veel en wij zijn als ouders verantwoordelijk. De reacties op deze avond waren bijzonder positief. Er waren ouders uit alle groepen aanwezig.

Onze kinderen hebben (social) media vaardigheden, waar wij als ouders wel eens van staan te kijken. De media wijsheid zullen wij als ouders echter moeten bijbrengen aan onze kinderen. Dus schrik niet terug, toon juist interesse! 

Het is heel belangrijk om juist dààr waar onze kinderen veel tijd doorbrengen (online), te weten wat ze daar doen. Welke informatie ze tegen komen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Zo kan jij je kind leren informatie op juiste waarde te schatten en kun jij weer van je kind leren hoe iets online werkt. Een leuke rolverdeling, waardoor je in contact bent met elkaar. Begin niet te laat er mee, maar je voelt zelf het beste aan wanneer dat is. Wachten tot ze 13 of 14 jaar oud zijn, is jezelf buiten spel zetten.

Er zijn tal van goede, informatieve websites waar je terecht kunt met vragen. Daar vind je antwoorden op vragen van andere ouders die jou al voorgingen. Want dat is zeker, wij ouders lopen met elkaar tegen de zelfde zaken aan. Dus die herkenning samen met tips zijn op onderstaande sites te vinden. 

www.mediaopvoeding.nl
www.mijnkindonline.nl
www.kennisnet.nl

Wanneer je te maken hebt met cyberpesten, sexting en andere intimiderende en ongewenste online zaken kun je je richten tot:

www.meldknop.nl
www.helpwanted.nl

Voor informatie over leerzame apps, games en leeftijdsadviezen kun je kijken op:

www.mediasmarties.nl
http://www.cinekid.nl/educatie/applab

Ten aanzien van privacy werd de aanbeveling door ouders gedaan de afspraken elk jaar in september nog eens te herhalen. Die afspraken zijn op het moment onderwerp van gesprekken. belangrijk is echter dat we elkaars recht op privacy erkennen en dat kinderen zich veilig voelen op school.

 

 

Ingekomen: Nieuwe cursus EHBO start op 6 oktober 2016

De EDAMSE EHBO wil  op donderdag 6 oktober 2016   (bij voldoende belangstelling en vol is vol) een nieuwe cursus starten. Deze zal worden gegeven op de donderdagavonden van 20:00 – 22:00 uur in de TRIMARAN (Stellingmolen) te Edam. In schoolvakanties worden geen lessen gegeven.

In deze cursus zal o.a. stoornissen in de vitale functies, Reanimatie en AED-bediening, letsels en wondbehandeling, verbandmiddelen enz. enz. worden behandeld. U wordt opgeleid volgens de richtlijnen van en door de overheid erkend diploma van Het Oranje Kruis en het examen zal (in overleg) plaatsvinden medio februari 2017.  

U dient op de datum van examen de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De kosten bedragen € 190,-- incl. lesmaterialen, boekje en examenkosten. U kunt bij uw ziektekostenverzekering informeren over eventuele bijdrage in de cursuskosten.

Inlichtingen/aanmelden kan via onze website WWW.EHBOEDAM.nl  of   Boudien.vanputten@hetnet.nl

Belangrijk!! Buurtgezinnen.nl zoekt steunouders

In elke buurt wonen gezinnen die het moeilijk hebben. Problemen als werkeloosheid, ziekte, schulden, relatieproblemen etc. stapelen zich op en worden steeds zwaarder. Een goede opvoeding en voldoende aandacht voor de kinderen schiet er dan soms bij in. En de kinderen worden hiervan de dupe.

Ook op de Trimaran zitten kinderen uit soortgelijke overbelaste gezinnen. Via stichting MEE is een gezin in aanraking gekomen met buurtgezinnen.nl, een organisatie van vrijwilligers waar onze Gemeente mee in zee gegaan is. Zonder namen te noemen kan onze IB'er Renate u van alles vertellen over overbelaste Trimaran gezinnen, die zitten te springen op ondersteuning.

Meer informatie over Buurtgezinnen.nl vindt u HIER

Leraren nieuwe stijl doen het samen.

In de Stadskrant van 21 maart heeft een verslag gestaan - met als titel 'Trimaran legt verantwoordelijkheid voor lesstof bij de leerkracht' - van de pizzasessie die door de Trimaran was georganiseerd. Ons team doet nu voor het 2e jaar mee aan het traject LeerKRACHT.

LeerKRACHT is een hulpmiddel voor ons team om elke dag samen een beetje beter te worden. Daarbij hanteren we systematisch een bordsessie per bouwteam, lessen samen voorbereiden, bij elkaar op lesbezoek gaan en  feedback geven en ontvangen. Met als doel dat onze leerlingen er uiteindelijk beter van worden. Het eigenaarschap van je eigen leerproces staat voorop bij leerkracht maar ook bij de leerlingen. Een boeiend leertraject waarbij we in het derde jaar ook weer gaan samenwerken met andere schoolteams die aan dit traject meedoen. Er zijn plannen om scholen van ZaanPrimair en CPOW op dit gebied in het volgende schooljaar intensiever gaan samenwerken en van elkaar kunnen leren. Klik hier voor het artikel.

Wat is uw mening over Scholenopdekaart.nl?

Doe mee aan het onderzoek!
Kent u de site Scholenopdekaart.nl al? Onze school heeft hier een eigen SchoolVenster, waarmee we onszelf presenteren aan de buitenwereld. De site houdt momenteel een bezoekersonderzoek, waarbij uw mening wordt gevraagd over bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid en wat u belangrijke informatie vindt.  

Dat onderzoek is belangrijk voor onze school, want hoe beter de site, hoe beter ons SchoolVenster bezocht wordt. En dat levert ons niet alleen nieuwe aanmeldingen op, maar ook goed geïnformeerde ouders.

Hóe kunt u meedoen?
Ga met uw laptop of PC naar Scholenopdekaart.nl (deelname via tablet of smartphone is helaas niet mogelijk). De vragen verschijnen vanzelf in beeld. Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten en bestaat uit twee afzonderlijke delen: één voor en één na uw bezoek aan de site. Zorg dat u beide delen volledig afmaakt, dit is belangrijk voor de resultaten. Alvast bedankt voor uw medewerking!  

Paasontbijt

Klik op de foto voor meer

Pasen op de Trimaran betekent Paasontbijt met het paasverhaal.

Hoewel... enkele middenbouwgroepen zijn met de bus voor een bezoek aan het Concertgebouw. Ja, dat valt soms toevallig samen.

Ingekomen: Vacature voor een directeur die gelooft in onderwijs!

CPOW zoekt per 1-8-2016 een directeur die gelooft in onderwijs voor de nieuwe fusieschool gevormd door de Kennedyschool en de Willem de Zwijgerschool te Monnickendam. Werktijdsfactor in overleg. Zie voor meer informatie de bijlage.

Ingekomen: Billy's Kidsrun op 22 mei

Vorig jaar hebben Volendam Amusement en Sport-Koepel voor het eerst de havenloop Volendam georganiseerd! Dit was zo'n succes dat ze voor dit jaar wederom een editie organiseren en wel op zondag 22 mei as. Speciaal voor de kinderen organiseert Sport-Koepel binnen dit geheel weer een Billy's Kidsrun! een speciale kinderrun op het officiële parcours van de Havenloop Volendam met een lengte van 1 kilometer. Vorig jaar deden er maar liefst 800 kinderen van de basisscholen uit Edam, Volendam en Zeevang mee aan Billy's Kidsrun. Zouden dat aantal dit jaar verbeterd kunnen worden? 

Ten opzicht van vorig jaar zijn er voor de Kidsrun wat wijzigingen en wel de volgende: 
- Groepen 3 & 4 (jongens en meiden)  starten om 09:45 u
- Groepen 5 & 6 (jongens en meiden) starten om 09:55 u
- Groepen 7 & 8 (jongens en meiden) starten om 10:05 u 

Maandag 4 april komen medewerkers van de Sportkoepel op de Trimaran om de kinderen samen met Billy de Beer te vertellen over deze loop en de inschrijfformulieren achter te laten. Deze komen ze dan een week na het bezoek weer ophalen bij de klassen. In de week voorafgaan aan de meivakantie komen ze dan de startnummers langs brengen zodat iedereen voorafgaand aan de loop zijn of haar startnummer heeft.

Ingekomen: Maandartikel CJG: 'Ruzie maken'

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Edam-Volendam is de plek waar (aanstaande) ouders en professionals terecht kunnen met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG begeleidt in iedere leeftijdsfase van een kind ouders en verzorgers met informatie en advies over ontwikkeling, gezondheid, welzijn en gedrag.

Het maandartikel gaat over diverse opvoedthema’s en is gebaseerd op de Triple P methode. Het maandartikel van deze maand gaat over ruzie maken. Zie de bijlage hieronder.

  Goede doelen actie leerlingen groep 5a, 6a en 8

  Elaine en Emma uit groep 8 hebben geld bij elkaar gehaald voor de Goede Doelen Pot. Zij hebben boekenleggers gemaakt en deze gegeven aan mensen die hier een donatie voor over hadden voor de jarige kinderen van de Voedselbank. Deze actie heeft een mooi resultaat opgebracht van € 74,70. Zie de foto. Mooie actie van Elaine en Emma. 

  In groep 5A en 6A hebben enkele leerlingen ook een extra actie gevoerd voor de kinderen van de Voedselbank. Camiel (6a), Tomas (5a) en Dean (6a) hebben PET flessen ingezameld en ingeleverd bij de winkel. Met een mooi resultaat van € 15,- Goed gedaan jongens!

  Social Media en veiligheid

  Heeft uw kind een smartphone en niet alleen om naar huis te bellen, maar ook om te Whatsappen, chatten of internet op te gaan? En hoe gaat je dochter of zoon daarmee om? Heb je zelf zicht op wat je kind doet? Deze tijd is anders dan toen wij jong waren. Zijn wij ons bewust van wat we doen of uitstralen. Is ons kind zich bewust van alles wat het doet? Treden al kleine verslavingsverschijnselen op (onder de dekens stiekem appen)?

  Of houden we de digitale wereld op afstand? Willen we helemaal niet te vinden of te zien zijn op internet? Lukt dat nog wel? Daar willen we op dinsdagavond 12 april a.s. over praten tijdens de Ouderavond, georganiseerd door onze Ouderraad en het schoolteam. Anja Plevier is mediacoach en leidt de avond. Zij maakt zelf ook gebruik van moderne middelen dus neem uw eigen smartphone mee die avond. U kunt zich aanmelden via Basisschoolnet voor deze bijeenkomst, welke in de bovenbouwaula van de school zal plaatsvinden. Op Basisschoolnet zal de komende week een poll open staan om al vast wat data te verzamelen. ook kunt u in het agendapunt aldaar alvast uw vragen stellen, waar Anja dan in ieder geval op in zal gaan.

  Anja Plevier

  Juf Roos-Marie in groep 3a

  Vanaf vrijdag 18 maart staat juf Roos-Marie van Wichen (niet te verwarren met juf Roos-Marie uit groep 8b) in groep 3a.

  De hoogzwangere juf Jolanda is met verlof en de vervanging door Roos-Marie is van tijdelijke aard, in ieder geval tot ongeveer medio juni. Roos-Marie heeft eerder op de Trimaran gewerkt en gaat nog jaarlijks mee op schoolkamp met de groepen 8. De vervanging is alleen op vrijdag; de andere dagen staat juf Margo gewoon voor de groep.

  Dode hoek project

  Donderdag 17 maart a.s. komt er een vrachtwagen van de firma van Wees bij de school te staan om de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 kennis te laten maken met de dode hoek. De werkgroep Edamse verkeersouders heeft dit project georganiseerd.

  De kinderen van deze groepen aandacht besteed aan de dode hoek middels lessen, filmpjes en werkbladen. De echte vrachtwagen is voor de kinderen zeer aanschouwelijk onderwijs. Iets in het echt zien en mee maken is zeer waardevol en leerzaam. 

  Besteding sponsorgelden nieuwe zandbak en pannaveldje

  In oktober 2015 hebben de kinderen bijna € 8.000,- opgehaald bij de sponsorloop ter gelegenheid van ons 4e  lustrum. Een heel mooi resultaat. Een nieuwe zandbak en een pannaveldje stond op ons verlanglijstje. Juf Renate en meester Henco zijn zich gaan oriënteren bij diverse firma's. Het viel niet mee. De eerste prijsopgaves gingen al gauw richting de € 20.000,-.

  Onze grootste wens voor de zandbak was een afsluitbare zandbak met een hanteerbaar deksel. Deze wens kon bijna geen enkele firma uitvoeren. In een afsluitbare zandbak is de kans groot dat er schimmelvorming gaat optreden. Als schoolinstelling wil je dat niet. Toch hebben we iets gevonden bij Ronald Knook dat goed aan onze wensen voldoet. Boven de zandbak komt een zonwerend doek te hangen in de vorm van een vlinder. De zandbak is afsluitbaar en de wind kan er ook door heen, zodat de schimmelvorming geen kans krijgt.  Bovendien wordt het terrein rondom de schommel betegeld en de evenwichtsbalk vernieuwd. Het kleuterplein wordt een plaatje!

  Op het bovenbouwplein gaan we voorlopig een tweede hands pannaveldje plaatsen van 6x4 meter. Een pannaveldje is bedoeld voor een paar kinderen (meestal 2 tegen 2) die proberen om de bal tussen de benen door van de tegenstander te spelen om vervolgens een doelpunt te maken. Maandag 14 maart a.s. wordt dit veldje geplaatst. Na een proefperiode van twee jaar willen we kijken of de kinderen nog steeds enthousiast zijn. Mocht dit zo zijn dan gaan we dit veldje vervangen voor een nieuw en iets groter exemplaar. (7x5 meter)

  Het budget wordt overschreden met € 2.000,- Dit neemt de school voor haar rekening.   

  Sparen voor de kinderen van de voedselbank

  Tot eind april sparen we  voor de kinderen van de voedselbank. Woensdag 9 maart heeft juf Ludewee in de klassen verteld wat dit inhoudt en wat deze kinderen  krijgen:  ieder kind waarvan de ouders afhankelijk zijn van de  voedselbank krijgt toch de gelegenheid om zijn/haar verjaardag te vieren, op school te trakteren en een feestje re geven. Daarvoor worden manden gevuld met traktaties, slingers, ballonnen, cup cakes etc. Ook een cadeautje ontbreekt niet.

  Zo kunnen de kinderen van de voedselbank, net als alle kinderen, toch hun verjaardag vieren. Tot nu toe hebben we een bedrag van €168,= bij elkaar gespaard. We hopen dat het bedrag, na deze uitleg , nog veel groter wordt. Zodat er veel manden en dozen voor deze kinderen gevuld kunnen worden.

  Juf Frouwina neemt afscheid

  Juf Frouwina neemt aan het eind van dit schooljaar afscheid van de Trimaran. Haar carrière binnen het onderwijs zit er dan op. Na ruim 40 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben mag juf Frouwina hierna genieten van veel vrije tijd, maar vooral ook om er een eigen invulling aan te kunnen geven. Ze kan terug kijken op een heel mooie tijd in het onderwijs en in het bijzonder op de periode bij de Trimaran. We zullen als team (op zaterdag 4 juni a.s.) en als school op een passende wijze afscheid van haar gaan nemen. 

   

   

  Ingekomen: Belleplates?? Wat is dat nu weer?

  Misschien vind je het leuk om met vriend(innet)jes samen een uniek instrument te leren bespelen. Kom dan een keer vrijblijvend met je ouders naar De Muziekkamer Edam en dan laat ik je alles zien en horen.

  Wil je weten hoe dat instrument klinkt? Kijk dan maar eens op “You Tube”, daar zie je kinderen uit Hong Kong! die samen spelen. Intikken: chime waltz-belleplates, maar het wordt nog leuker met liedjes die jullie zelf mooi vinden. Meedoen met het startersorkest is gratis. Vanaf ongeveer 7 jaar en ouder.Tot ziens  op Lingerzijde 31, Edam . Maisa van der Kolk, tel. 06-20889988.

  Invallers gezocht voor CPOW scholen

  Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland is DRINGEND op zoek naar goede invalkrachten voor korte en langere termijn. CPOW heeft 15 scholen in Purmerend, Edam, Monnickendam, Marken, Ilpendam en Landsmeer. Op onze website www.cpow.nl vind je meer informatie over de organisatie en de scholen.

  We maken gebruik van een interne invalpool. Scholen, werkdagen en voorkeur groepen kun je in het systeem aangeven. Heb je interesse, dan kun je je aanmelden bij Rina de Boer, r.deboer@cpow.nl of telefoon 0299-479699

  Uitnodiging 30e Scholenschaaktoernooi

  Binnenkort gaat het traditionele scholenschaaktoernooi weer van start, de 30e editie. Zoals voorgaande jaren verwachten we ook nu weer veel enthousiaste kinderen (en geïnteresseerde ouders). Alle leerlingen van alle basisscholen van Edam-Volendam worden hierbij uitgenodigd.

  Net als vorig jaar is het scholenschaaktoernooi georganiseerd in samenwerking tussen de Schaakclub en het Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam en wordt het toernooi dit jaar weer gespeeld in Pop- en Cultuurhuis PX Volendam. De speeldata zijn de volgende 3 zondagen: 13, 20 en 2e Paasdag 28 maart om 11:00 in PX Volendam aan de Zeestraat.  Op 28 maart wordt afgesloten met de prijsuitreiking.

  De deelnemers spelen een individueel klassement, terwijl de 4 sterkst scorende kinderen spelen voor het scholenklassement van elke school. Er zijn een 1e, 2e en 3e prijs voor elk van de groepen 5 (en jonger), 6, 7 en 8 en ook voor het scholenklassement. Voor alle deelnemende kinderen is er na afloop een aandenken.

  Speciaal voor kinderen die wel graag willen meedoen, maar nog niet zo goed kunnen schaken organiseert Schaakclub Volendam ook dit keer op de voorafgaande zondagmorgen, dus zondag 6 maart om 11:00 uur in PX Volendam een ‘Schaak-Instuif’ waarin de spelregels van het schaken worden uitgelegd, hoe je het best kan spelen en – niet onbelangrijk – hoe je mat zet.

  Ouders van de Trimaran kunnen per mail hun kind zelf aanmelden. We doen dit niet namens de school. (vakantieperiode)

  Aanmelden bij: Henk Veerman (’s avonds 369727 of mobiel: 06 381 382 04) of nog beter via e-mail: veerman@nlr.nl of  Jan Veerman (’s avonds 365556 of via e-mail jeveka@xs4all.nl ).

  Ingekomen: Nu even niet, mama is even met iemand aan de telefoon!

  Jonge kinderen hebben veel tijd en aandacht nodig. Maar er zijn ook momenten dat het even niet uitkomt. Wat doe je bijvoorbeeld als je even rustig met iemand wilt praten of bellen zonder steeds onderbroken te worden? De meeste kleuters kunnen leren zichzelf gedurende 20 à 30 minuten bezig te houden. Maar verwacht in het begin nog niet te veel van ze. Vooral bij jonge kinderen is het normaal dat ze gesprekken van hun ouders onderbreken. Ze willen bijvoorbeeld iets vertellen wat voor hen belangrijk is, ze hebben even hulp nodig of hebben moeite om de aandacht van hun vader of moeder met anderen te delen. Probeer bijvoorbeeld telefoongesprekken in het bijzijn van jonge kinderen kort te houden (minder dan 15 minuten) of plan ze op momenten dat je kind slaapt. Door vooraf een duidelijke regel te stellen, kun je een kind leren om je niet te storen als je aan de telefoon bent. Bijvoorbeeld: rustig spelen met je speelgoed tot mama of papa klaar is met het telefoongesprek. Wanneer een kind blijft storen tijdens het gesprek is het handig om de situatie te oefenen:

  - Bel kort met een bekend persoon (2 à 3 minuten).

  - Als het kind blijft spelen, prijs je hem of haar (Jan, ik ben blij dat je rustig bent blijven spelen terwijl ik aan de telefoon was). 

  - Wanneer je kind de regel niet opvolgt, zeg dan duidelijk wat hij niet mag doen(onderbreken) en wat hij daarvoor in de plaats moet doen (rustig spelen). Je kunt het rustig spelen stimuleren door van tevoren een beloning af te spreken. Bijvoorbeeld samen een boekje lezen als het is gelukt.

  - Maak duidelijk wat de gevolgen zijn als je kind niet luistert en pas deze ook consequent toe.

  - Blijf je kind prijzen als hij telefoongesprekken niet onderbreekt.

   Tip:

  Wanneer je kind de gesprekken blijft onderbreken, kan het handig zijn om een speciaal stukje speelgoed alleen voor die gelegenheid in de buurt van de telefoon te leggen. Dit geef je zodra je kind om aandacht vraagt.

  Wilt u meer informatie? Neem dan een kijkje op onze website www.cjgedamvolendam.nl. 

  Ingekomen: Vaccineren: vanzelfsprekend of niet?

  Om ernstige ziekten en epidemieën te voorkomen, nodigt de overheid alle kinderen in Nederland uit om zich kosteloos te laten vaccineren tegen 12 infectieziekten. Dit heet het Rijksvaccinatie programma. Deze 12 infectieziekten waren vroeger belangrijke doodsoorzaken bij kinderen. Dankzij vaccinatie komen deze infectieziekten in Nederland niet of nauwelijks meer voor.

  Vaccinatie is gratis en niet verplicht

  Omdat de overheid vaccinatie belangrijk vindt voor de gezondheid van kinderen, biedt zij het Rijksvaccinatieprogramma gratis aan. Als ouder maak je zelf de keuze voor het wel of niet laten vaccineren van jouw kind. De overheid ondersteunt je bij jouw keuze met informatie over de ziekten en de vaccinaties. De medewerkers op het consultatiebureau, bij de Centra voor Jeugd en Gezin en de GGD’en kunnen je hierbij adviseren en begeleiden.

  Het bijzondere van vaccineren is dat het niet alleen effect heeft op de eigen gezondheid. Je doet het ook voor andermans kinderen. Als er genoeg kinderen gevaccineerd zijn, is er groepsimmuniteit. De ziekten circuleren dan niet. Zelfs als ze per ongeluk worden meegenomen uit het buitenland, krijgen ziekten geen kans zich te verspreiden, want ze stuiten op de afweer van de gevaccineerde kinderen. Voordeel hiervan is dat ook baby’s jonger dan 8 weken of kinderen die door ziekte geen weerstand kunnen opbouwen, beschermd zijn.

  Deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma?

  Meer dan 95% van de ouders laat zijn kind inenten. Voor het laten toedienen van de vaccinatie kun je terecht bij het consultatiebureau, de GGD of een Centrum voor Jeugd en Gezin.

  Bij jouw eerste bezoek aan het consultatiebureau vraagt de arts of er bezwaren zijn tegen vaccinatie. Daarnaast beoordeelt de arts of jouw kind gevaccineerd kan worden. Een ernstige ziekte of bepaald medicijnengebruik kunnen redenen zijn om van het vaccinatieschema af te wijken. Kinderen met chronische aandoeningen als astma en eczeem kunnen beter gewoon worden ingeënt. Voor kinderen met ernstige ziekten als taaislijmziekte, hartafwijkingen of suikerziekte is het juist extra belangrijk dat ze op tijd de vaccinaties krijgen. De ziekten waartegen wordt ingeënt kunnen bij hen ernstige complicaties geven als je de vaccinatie bij deze kinderen wil uitstellen of weigeren.

  Persoonlijke overwegingen

  Het kan zijn dat je uit persoonlijke overwegingen besluit om jouw kind niet te laten deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Het is altijd verstandig om je hierover goed te laten informeren. je kunt hiervoor contact opnemen met jouw huisarts, het consultatiebureau, het CJG of de GGD. Kijk voor meer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma op http://rijksvaccinatieprogramma.nl/Veelgestelde_vragen#

   

   

  Vooraankondiging: Woensdag 4 mei 2016 EVC Schoolvoetbaltoernooi

  Op woensdag 4 mei 2016 (in de meivakantie) organiseert voetbalvereniging EVC haar jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8.

  Na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen een brief mee naar huis waarmee ze zich kunnen aanmelden. De leerkrachten delen de teams in en vervolgens melden wij ook alle teams aan bij de organisatie. We hopen weer dat ieder team minimaal een begeleider krijgt. Het toernooi is rond de klok van 14.00 uur afgelopen, waarna de prijsuitreiking in de kantine zal plaats vinden.

  Ingekomen: Voorstelling d'Ye ' het Trollenbos'

  d'Ye speelt voor kinderen vanaf 5 jaar op 13 en 14 februari in De Singel de voorstelling 'het Trollenbos'. Zaterdag 13 februari om 15.30 uur en om 18.30 uur en zondag 14 februari om 12.30 en 15.30 uur.

  Entree voor kinderen en volwassenen € 5,- Kaarten kunt u online bestellen vanaf 1 februari via www.dyespeelt.nl

  RABObank cheque t.b.v. schoolbiebkast

  Foto: Noordhollands Dagblad 14-01-2016

  Een verrassend initiatief van onze schoolbiebcoördinator Jacqueline Conijn. Zij hing haar wens om een nieuwe kast voor de schoolbibliotheek in de Wensboom bij de Rabobank en tot haar eigen verrassing werd die aanvraag gehonoreerd. 

  De plannen om na de schilderbeurt van de school ook de schoolbieb aan te pakken, krijgen hierdoor een bijzondere stimulans. We zijn dan ook heel blij met de cheque van € 600,00 die Jacqueline in het hoofdkantoor van de bank in ontvangst mocht nemen. Super!!! Op de foto staat zij in de vijfde rij en zij is praktisch de enige die niet in de lens van de fotograaf kijkt.

  Waterwolf bedwongen met groot vuur

  Klik op de foto voor nieuwe foto's

  Woensdag 13 januari was de herdenking van  de watersnoodramp 100 jaar geleden (1916). Ter voorbereiding had groep 6b/7b met hulp van ouders en onder begeleiding van kunstenaar Rob Cerneüs jr. begin november een grote waterwolf gemaakt *). De Waterwolf stond vervolgens in de schuur bij de familie Brommersma aan de Zeedijk zijn tijd uit te staan. Woensdagmiddag werd hij naar de verbrandingsplek gebracht, net na de  bocht aan het begin van de Zeedijk vanaf Edam.

  Een behoorlijke groep, waaronder veel leerlingen van de Trimaran, maar met name groep 6/7b was later in de middag bij de Waterwolf aanwezig. Precies om 17.25 werd het eerste vuur op Marken aangestoken door de dijkgraaf en de burgemeester van de gemeente Waterland met een brandende fakkel. De waterwolven ‘aan de overkant’ (zie het filmpje) volgden allemaal tegelijk om 17.30. Onder hevig lawaai van ratels, trommels, toeters en pannendeksels door de kinderen benaderde onze directeur Henco Hakkers onze Waterwolf en bracht met een fakkel een dodelijke steek toe.

  Het Jeugdjournaal had 's avonds een item vanaf Marken met onze collegaschool de Rietlanden in de hoofdrol.

  *) Een verslag hiervan vindt u onder de tab van de groepen 6.

  Parkeerboete in Stellingmolen

  Afgelopen maandag heeft iemand die fout geparkeerd stond in de straat bij de school een boete ontvangen van E 160.

  Hoe vervelend ook, maar hopelijk is het een signaal dat men zich aan de regels moet houden. En die zijn er niet voor niets, want fout geparkeerde auto's zorgen steeds weer voor levensgevaarlijke situaties bij het oversteken door onze leerlingen. Het zal toch niet zo zijn dat er eerst een ernstig ongeluk moet gebeuren, voor sommige mensen hun gedrag aanpassen? Individuele meldingen bij de Gemeente, telefoon 398398, zijn wenselijk om vaker controle te krijgen nabij onze school.

  Geïnspireerd door een gedicht van Sandra Gorwill ....

  Wensen wij u Fijne kerstdagen en een vredelievend, verdraagzaam en solidair 2016

  In een tweespraak tussen jij en ik dicht Sandra Gorwill over de angst van de vluchteling en de ontvanger, gelijk ook de angst van Josef en Maria, die moesten vluchten voor Koning Herodes met hun pasgeboren Kindje naar Egypte……

  Bang
  Jij bent bang
  Ik ben bang

  Jij bent bang om dood te gaan in een oorlog in jouw land
  Ik ben bang dat je die oorlog meeneemt naar het mijne 

  Jij bent bang dat je niet welkom bent in Europa
  Ik ben bang dat jij mijn cultuur niet zult begrijpen 

  Jij bent bang dat je nooit meer terug naar je huis komt
  Ik ben bang dat je nooit meer terug naar huis wilt  

  Jij bent bang dat wij je niet willen helpen
  Ik ben bang dat jij de hulp niet zult waarderen 

  Jij wilt vast niet dat ik bang ben
  Ik wil ook niet dat jij bang bent

  Laten we er dan samen voor zorgen
  Dat onze angsten ongegrond zijn.
    

  Fijne kerstvakantie!
  Het Schoolteam

  Kerstfeest onderbouw (groepen 1-2)

  Klik op de foto voor meer

  Kerstfeest middenbouw (groepen 3-4-5)

  Klik op de foto's voor meer

  Kerstfeest bovenbouw (groepen 6-7-8)

  Klik op de foto voor meer. Zie voor groep 8 ook bij de tab van die groepen.

  Ouderjaarszitje team en hulpouders

  Na het kerstfeest in de klassen en de vieringen per bouw werd er opgeruimd waarbij diverse ouders ook weer actief waren. Hierna zat het schoolteam en een groot aantal hulpouders in de bovenbouwaula gezellig bij elkaar.

  Henco hield een toespraak, waarbij hij afscheid nam van juf Saskia, die vanaf augustus Afke en Fiona heeft geholpen in groep 4/5. Saskia vertrekt naar een school in Purmerend en heeft daar veel zin in. We zullen haar missen.

  Sinterklaas op Trimaran

  Klik op de foto voor meer

  En daar is hij dan, Sinterklaas, met drie Pieten! En iedereen wacht hem op op het schoolplein.
  Binnen begint het feest pas goed. Ook bij de tabs van de groepen 1-2, 4 (de middenbouw, d.w.z. ook met groep 3 en 5), 6, 7 en 8 staan foto's.

  Sint kan komen!

  Klik op de foto voor meer

  Alle klassen zijn gezellig. De surprises staan klaar. Sinterklaas en zijn Pieten kunnen komen! 

  Verkeersregels worden niet nagekomen in de Stellingmolen

  De verkeerssituatie bij het halen en brengen van de kinderen is nog steeds niet optimaal. Zeker met slecht weer ontstaan er onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke situaties.

  Omdat de veiligheid van uw kind bij ons hoog in het vaandel staat, verzoeken wij u om uw kind zo veel mogelijk lopend of op de fiets naar school te brengen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan vragen wij u om de onderstaande regels op te volgen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

  ·  Rondom de school stapvoets rijden

  ·  Alleen parkeren in de parkeervakken (en dus NIET langs de stoepen!!)

  ·  Parkeren in het volgende hofje (Weidemolen) en lopend door de steeg naar school

  ·  Belangrijk verzoek aan de wachtende ouders => hou de weg en de stoep vrij!

  Ouders mogen (met hun fiets!) op het schoolplein wachten.

  Bovenstaande afspraken ook graag doorgeven aan (groot) ouders die hun (klein)-kinderen brengen of ophalen van school. Zij lezen niet altijd onze website of de nieuwsbrief.

  Extra waarschuwing: De BOA’s (Bijzondere-Opsporings-Ambtenaren) hebben toegezegd regelmatig bij de basisscholen te gaan controleren of de mensen zich houden aan de verkeersregels. Bij overtreding van de verkeersregels volgt een proces verbaal!   

  Zwarte Pieten op school!!

  Klik op de foto voor meer

  Sinterklaas komt er aan, ook op de Trimaran. Op woensdag 25 november stonden er opeens twee zwarte pieten in de school en ze gingen alle groepen door.

  Een foto verslag via een link achter bovenstaande foto.

  Meester Hans stopt met de bovenschoolse plusklas

  Met veel enthousiasme is meester Hans na de zomervakantie gestart met de voorbereidingen van de bovenschoolse Vostok plusklas die haar locatie zou krijgen in basisschool 't Kofschip. Samen met de andere bovenschoolse plusklasleerkrachten is er een programma uitgewerkt, materialen uitgezocht en meubilair aangeschaft.

  Na de herfstvakantie is in onze gemeente gestart met drie bovenschoolse plusgroepen die onder verantwoordelijkheid vallen van het Samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland.

  Waar de wil aanwezig was, liet het lichaam het afweten. Alle veranderingen en voorbereidingen vroegen van meester Hans zoveel energie dat zijn lichaam begon te protesteren. Na rijp beraad is besloten om meester Hans niet verder te laten werken in de plusgroep. We vinden het allemaal heel erg jammer dat dit zo gelopen is. Maar de gezondheid gaat boven alles.

  Hoe nu verder?

  Voorlopig neemt een andere plusklasleerkracht (meester John) de groep van meester Hans over.

  Tips om met uw kind te praten nav de aanslagen Parijs

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft 12 tips gepresenteerd voor ouders die met hun kind willen praten over de aanslagen in Parijs.

  Van diverse ouders hebben wij gehoord dat zij dat lastig vonden (waarom vragen?) Hopelijk kunt u met onderstaande tips goed uit de voeten.

  http://www.mijngoudentraan.nl/2015/11/14/met-kinderen-praten-over-de-aanslagen-in-parijs-12-tips/

  Nederland herdenkt aanslag in Parijs

  Maandag 16 november 2015 herdenkt Nederland de verschrikkelijke, terroristische aanslag in Parijs. Om 12.00 uur wordt er 1 minuut stilte in acht genomen en hangen de vlaggen vandaag op alle overheidsgebouwen half stok.

  Ook op de Trimaran  willen we om 12.00 uur een minuut stilte aanhouden. Hierbij denken we aan alle slachtoffers, familie en vrienden van de slachtoffers. In de bovenbouwgroepen zijn er ook groepsgesprekken hierover gegaan en ook op tv zal deze week nog wel aandacht zijn aan deze verschrikkelijke gebeurtenis.

  Kinderen komen er mee in aanraking. Thuis en op school moeten we alert zijn op signalen bij kinderen die angstig zijn, verdriet hebben, onzeker zijn of zich niet veilig voelen. Heel begrijpelijke emoties en reacties waar ouders en opvoeders alert op kunnen zijn en er wel iets mee gaan doen. Stilzwijgen is namelijk geen optie. 

  Batterijen inzameling (Stichting Stibat)

  Zoals u misschien wel gezien hebt, staan er twee batterijbakken in de school om oude en lege batterijen in te zamelen. Daarvoor ontvangt de school dan punten en die kunnen wij weer inzetten bij onze schoolleverancier.

  Er staan nog 116 punten over die voor 1 januari 2016 besteed moeten worden. Deze punten hebben we deze keer geschonken aan stichting Opkikker.

  Zie de download hieronder.

  Vliegende Sport Brigade even uit de lucht!

  Vanaf de zomervakantie tot en met de herfstvakantie hebben medewerkers van de Sport-Koepel iedere woensdagmiddag meteen na schooltijd met de Vliegende Sport Brigade (een kar met buitenspelen) op ons plein gestaan.

  Sommige kinderen maakten daar dankbaar gebruik van. Tussen de herfstvakantie en voorjaarsvakantie stopt dit project. Daarna gaat het waarschijnlijk weer een vervolg krijgen. We houden u op de hoogte!

  Winnaar raden jeugdfoto's tijdens de Open deur Avond

  Dat viel niet mee om de juiste namen bij de jeugdfoto's van het team te plaatsen. Ondanks dat het een moeilijke opgave was, beten toch een groot aantal kinderen en vooral hun ouders hun tanden stuk in de opgaven. Niemand had alle foto's goed geraden. Sterker nog.... niemand had de helft goed geraden. Juf Ludewee heeft de ingeleverde lijsten nagekeken en de winnaar is......... tromgeroffel.........de familie Boegem. Vrijdag a.s. ontvangen zij de heerlijke slagroomtaart. Van harte gefeliciteerd en hopelijk smaakt de taart heerlijk. De jeugdfoto's van het team hangen voorlopig nog even in de school met alle antwoorden en nu bij.  

  Feestweek van start!

  Een spannend verhaal, verteld bij groep 1-2-3 door meesterverteller Marten Horjus

  Met een heel spannend verhaal van verhalenverteller Marten Horjus begon maandag 12 oktober de laatste feestweek in het kader van Trimaran 20 jaar.

  Marten weet ook de kinderen van groep 4-5-6 te boeien

  Schoolfruit weer van start

  Het is ons dit jaar gelukt om weer gebruik te kunnen maken van de Europese Schoolfruitregeling. Na aanmelding wordt er geloot en dit jaar pakt dat voor ons gunstig uit. Op maandag, donderdag en vrijdag ontvangen alle kinderen (voor of na het speelkwartier) een stukje schoolfruit of groente. Deze actie start vanaf week 45 (maandag 2 november) en duurt tot en met 22 april 2016. Via de website houden we u op de hoogte wat we aan de kinderen uitdelen. 

  Nieuw aanbod na-schoolse kinderactiviteiten CBW

  Het Club en Buurthuiswerk Edam Volendam heeft een vernieuwd aanbod van allerlei leuke activiteiten voor onze kinderen bedacht.

  Activiteiten vinden plaats na schooltijd of begin van de avond en vinden plaats in de Singel en of PX. In de bijlage staan de activiteiten kort omschreven. Via de website van CBW kunt u uw kind aanmelden. www.cbwedamvolendam.nl of bellen voor meer informatie 0299-363320 

  Tablets in groepen 8

  De Trimaran is dit schooljaar gestart met tablets. Eigenlijk zijn het tablets met een aanklikbaar toetsenbord, waardoor het eenvoudig is ze in te zetten als laptopje. Die mogelijkheid vinden wij belangrijk.
  De groepen 8 zijn deze week begonnen met de verwerkingssoftware van Pluspunt, onze nieuwe rekenmethode en het werkt allemaal heel fijn. Natuurlijk zijn er opstartproblemen, maar er wordt van alle kanten aan gewerkt om die te verhelpen.   

  Even voorstellen: juf Jolanda

  Vanaf dit schooljaar mag ik het team van Trimaran versterken. Inmiddels ben ik 18 jaar werkzaam bij de stichting CPOW, waar De Trimaran onder valt, en heb ik ervaring opgedaan in alle bouwen van de school; dit schooljaar in de middenbouw. Op vrijdag sta ik elke week naast Juf Margo in groep 3a. Als juf Margo een vrije dag heeft, ben ik er. Verder vervang ik juf Heleen en juf Fiona als zij een vrije dag hebben. Zo kan het dus zijn dat ik op een ochtend voor de klas sta van uw zoon of dochter.

  Op mijn foto is mijn gezin te zien op vakantie op Terschelling. Wij zijn regelmatig te vinden op een van onze eilanden. Heerlijk een stuk fietsen en even uitwaaien op de stranden.

  Op de informatie avond van groep 3a zal ik mij verder aan de ouders van deze groep voorstellen en wie weet ontmoet ik u ook een keer op het plein of in  de school!

  Nieuw schooljaar 2015-2016

  "Na vijf vrije weken zijn teamleden heerlijk uitgerust en met een volle accu weer aan de slag gegaan. Leuke ervaringen hebben we met elkaar gedeeld. Geen nare dingen zijn er gebeurd.

  We kunnen weer aan de slag! Op 1 augustus jl. bestond de school exact 20 jaar. Tijdens het voorjaarsproject met als thema ‘feest’ hebben we al aandacht geschonken aan dit jubileum en in de laatste week voor de herfstvakantie vieren we met elkaar het echte jubileum met een leuk sportief programma. Voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Het vorige jubileum (15 jaar) hebben we aan ons laten voorbijgaan. De financiële situatie binnen CPOW en ook voor onze school zag er toen niet goed uit. Er was toen absoluut geen stemming om met elkaar een feestje te vieren. Inmiddels zijn de financiën op orde en is er weer alle ruimte om dit ook te kunnen vieren met zijn allen.

  Woensdag 19 augustus zijn alle kinderen en personeelsleden op een schoolfoto gezet door onze schoolfotograaf Mario. Met hem heb ik afgesproken dat alle kinderen deze foto als herinnering gaan ontvangen. Onze intentie is weer om er een goed en succesvol schooljaar van te gaan maken. Hopelijk ook in samenwerking met veel ouders en oud-collega's."

  De scholen zijn weer begonnen

  Veilig Verkeer Nederland vraagt in de campagne 'De scholen zijn weer begonnen' dit jaar aandacht voor het feit dat kinderen mentaal en fysiek nog volop in ontwikkeling zijn. Dit maakt hen erg kwetsbaar in het verkeer. Kinderen zijn bijvoorbeeld impulsief, doen soms onverwachte dingen en hebben een beperkt besef van gevaar. Jonge kinderen hebben moeite met het inschatten van afstand en snelheid. Pas vanaf ongeveer 10 jaar kunnen kinderen goed in een rechte lijn fietsen, zonder te slingeren achterom kijken en hun hand uitsteken. Veilig Verkeer Nederland vraagt hier begrip voor en attendeert weggebruikers er op om extra oplettend te zijn als het gaat om kinderen en goed te zien hoe kinderen handelen in het verkeer.

  In samenwerking met de gemeente Edam-Volendam en de werkgroep verkeersouders sluiten we graag aan bij de landelijke actie. In de gehele gemeente zijn de spandoeken opgehangen. Doel hiervan mag duidelijk zijn. De overige verkeersdeelnemers weer attenderen dat jongeren zeer kwetsbaar zijn in het verkeer en nog veel moeten leren door te ervaren. daarbij worden ook fouten gemaakt. Extra alertheid is dus geboden.

  Startvergadering schooljaar 2015-2016

  Tijdens de laatste vakantie week is het team al drie werkdagen op school actief geweest. Lokaal inrichten, groepsadministratie in orde maken, overgang leerlingen doorspreken, leermiddelen klaar leggen. Al met al heeft het team weer veel energie en zin om van start te gaan.

  Tijdens de start vergadering heeft Henco twee nieuwe collega’s welkom kunnen heten. Wendy Kras (gr. 8) en Jolanda Zeilemaker (groep 3 en deels voor 4) Zij stellen zich zelf voor op onze website. Daarnaast gaat Saskia Mulder verder met haar re-integratie traject. In groep 4/5 zal zij haar werkzaamheden weer gaan oppakken. Alle nieuwe collega’s van harte welkom in ons Trimaran team.

  Daarnaast heeft Henco de koers voor dit schooljaar uitgezet. Het traject LeerKRACHT gaat zijn tweede jaar in. Werken met de nieuwe methode Pluspunt, invoering van Viseon en voor de onderbouw het werken met Kleuterplein en hoe wij daar het ontwikkelen van kinderen door spel kunnen inpassen in de werkwijze van Kleuterplein. Alle genoemde thema’s staan tijdens de eerste sprint (periode van 9 weken) op de agenda van de teamleden.

  Eén locatie plusgroepen Edam-Volendam

  Sophie en Jana programmeren een robot

  De plusklas van de Trimaran stopt na ruim 10 jaar. Jarenlang was juf Margo de plusklasjuf. Vanaf 2011 nam meester Hans dat over. De plusklas maakte gebruik van het computerlokaal omdat een eigen ruimte ontbrak. Die ruimte is er wel op 't Kofschip.

  De werkgroep bovenschoolse plusklassen van het Samenwerkingsverband Waterland heeft zich dit schooljaar ingespannen om er voor te zorgen dat er op meer plaatsen dan in Purmerend en Volendam bovenschoolse plusklassen opgestart kunnen worden. Het streven is één voorziening per gemeente en voor Edam-Volendam wordt dat dus de voorziening in 't Kofschip, die nog niet zo lang geleden daar ten behoeve van de Volendamse SKOV-scholen was gestart. Inmiddels is er een werkgroep opgestart die de inhoud van al die plusgroepen afstemt op basis van een gedeelde visie. De volgende stap is het indiceren van kandidaten op basis van vastgestelde toelatingseisen. Dat gebeurt na de zomervakantie. Na de herfstvakantie kunnen de leerlingen van de Trimaran die zijn toegelaten, van start gaan. En meester Hans gaat mee; hij heeft er veel zin in!

  Agenda

  Ma 7 t/m vr 18 nov Oudergesprekken groepen 3 t/m 7

  Wo 9 nov Verlichtingsactie gr 5, 6, 7 en 8

  Ma 14 nov Spreekuur schoolmaatschappelijk werker, 13:00 u

  Vr 23 dec t/m zo 8 jan KERSTVAKANTIE

  Za 18 feb t/m zo 5 mrt KROKUSVAKANTIE

  Vr 14 t/m ma 17 apr PAASWEEKEND  

  Za 22 apr t/m zo 7 mei MEIVAKANTIE

  Do 25 t/m zo 28 mei HEMELVAARTWEEKEND

  Za 3 t/m zo 11 jun PINKSTERVAKANTIE

  Vr 21 jul, om 12 uur t/m zo 3 sep ZOMERVAKANTIE 2017

  Typeworld prijs naar € 25,00

  Een jaarlicentie voor de thuiscursus van Typeworld hebben we in 2012 hebben vastgesteld op € 20,00. Die heel lage prijs kunnen we niet langer handhaven, ook omdat we sinds het voorjaar aan elk deelnemend kind een stickerblad geven om de vorderingen mee bij te kunnen houden.

  Vanaf 1 november 2016 hanteren we daarom een prijs van € 25,00 en dat is nog steeds niet duur voor zo'n goede cursus. maar zoals eerder gezegd: er moeten goede afspraken gemaakt worden thuis en die moet je nalevwen. Het vraagt ook discipline als het niet gelijk lukt om toch door te zetten. Gelukkig bereikt al sinds de start 70% van de deelnemers de eindstreep, d.w.z. de eindtoets van eiland 20, waarbij minimaal 100 aanslagen per minuut en 98% nauwkeurigheid de minimale eis is. Maar dat is goed te halen en bied een geweldige vaardigheid voor de toekomst: blind kunnen typen met 10 vingers. 

  Opgeven kan bij Hans Goosen

  Update intocht Sinterklaas in Edam

  In tegenstelling tot eerdere (pers)berichten, kan Sinterklaas toch per boot in Edam arriveren!

  Omdat nog steeds niet begonnen was met werkzaamheden aan de kademuur nabij de Constabelbrug, hebben wij gister met de gemeente af kunnen spreken dat de doorvaart voor de Pakjesboot zondag vrij is.

  Sint zal om 14.00 uur de Kettingbrug per boot passeren en via de Nieuwehaven verder varen naar de Schepenmakersdijk, waar hij zijn route per koets zal vervolgen richting het Stadhuis aan het Damplein. Zie ook onze website www.sinterklaasedam.nl voor de meest recente informatie.

   

  Edam ontvangt twee heiligen in één weekend!  Intocht Sint Nicolaas in Edam moet weer één groot feest worden!

  Twee dagen na de rondgang van Sint Maarten wordt in Edam Sint Nicolaas welkom geheten! Nadat vorig jaar slecht weer er voor zorgde dat de boot niet kon uitvaren, was het ook dit jaar even spannend hoe en waar de Sint zal ‘landen’ op zondag 13 november. De kademuur nabij de Baanbrug wordt namelijk gerenoveerd en een groot ponton zorgt er voor dat de boot niet verder kan varen. Daarom zal Sint Nicolaas ook dit jaar per koets om 14.00 uur bij de Kettingbrug arriveren en via de Nieuwehaven een rondrit maken door de stad, met als eindpunt het oude raadhuis aan het Damplein.

  De Sint zal ongetwijfeld omringd worden door vele duizenden kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden. Met muzikale steun van de Kaaskapel, begeleid door Drumband en Showgroep Edam èn door de aanwezigheid van de onvolprezen Pepernotenband moet het weer één groot feest worden.
  Terwijl de Pepernotenband, drumband en showgroep aan wal blijven, speelt de Kaaskapel op de Nieuwehaven vanaf een koeboot! Uiteraard zullen er deze middag tientallen Strooipieten aanwezig zijn, evenals de vrolijke en behendige Kanopieten.

  Welkom en afscheid…
  Het wachten op het Damplein vliegt deze middag om met een gezellig ‘voorprogramma’ vanaf 14.30 uur. Steven Boegem zal het volle plein in de juiste stemming brengen met aloude en wellicht nieuwe Sint-klassiekers. Op het Damplein worden de Spaanse gasten voor de laatste maal welkom geheten door burgemeester van Beek en zijn vrouw. De burgemeester gaat in december met pensioen.

  Autovrij en parkeren
  Uiteraard worden omwonenden wederom gevraagd om de straten in het centrum van Edam autovrij te houden. Parkeren kan aan de rand van de stad!

  Kleurplaat als welkom
  Op www.sinterklaasedam.nl vind je niet alleen alle actuele informatie, spelletjes, recepten en honderden foto’s, maar ook een speciale kleurplaat. Download de tekening, kleur hem in en hang hem als een warm welkom voor je raam!

  Receptie in Harmonie
  Zaterdag 19 november vindt in het gezellige café de Harmonie aan de Voorhaven de jaarlijkse receptie plaats. Sint Nicolaas en enkele Pieten zijn die dag aanwezig om alle kinderen van de stad te ontmoeten tussen 10.00 en 17.00 uur. Gratis kaarten kunnen vanaf maandag 14 november opgehaald worden bij Markee Boek & Kantoor.
    
  Leer het Pieten dansje!
  Dansjuf Elise Schoen vindt het altijd gezellig wanneer Sinterklaas in het land is. Daarom heeft ze ook een echt Zwarte Pieten dansje bedacht, op de muziek van Feestpiet Fabio: ‘Stoomboot, Cadeautjes’. Zo gezellig, lekker dansen met in de pauze natuurlijk een bakje pepernoten en warme chocolademelk! Het is alleen heel vreemd dat, wanneer zij steeds het liedje aanzet en gaat oefenen, het lijkt alsof ze gestommel hoort op het dak! Maar als zij dan de muziek uitzet is het weer weg. Vreemd…

  Voor alle kinderen die het leuk vinden: het dansje staat binnenkort ook op www.sinterklaasedam.nl! Het wordt dus oefenen!

  Fruitdag

  Kinderen nemen op dinsdag en donderdag zelf een fruit- of groente hapje mee naar school voor/tijdens de ochtendpauze.

  Groepsindeling schooljaar 2016-2017

  o   Groep 1-2a – Karin en Margareth

  o   Groep 1-2b – Sylvia

  o   Groep 1-2c – Hélène en Saskia

  o   Groep 3a – Margo en Jolanda

  o   Groep 3b-4b – Liesbeth en Suzanne

  o   Groep 4a – Hanneke en Heleen

  o   Groep 5a – Afke en Fiona

  o   Groep 5b – Bianca en Mei

  o   Groep 6a – Wil en Yvonne

  o   Groep 6b – Maaike en Ludewee

  o   Groep 7a – Marise en Ludewee

  o   Groep 7b/8b – Roos

  o   Groep 8a – Ton

  De website is mede mogelijk gemaakt door:

  Bezoek ook eens onze pagina Sponsoren.

  BHV cursus

  Klik op de foto voor meer

  Bij de Trimaran staat veiligheid hoog in het vaandel en dat geldt ook voor ernstige situaties, waarbij de school ontruimd moet worden. Dit wordt enkele keren per jaar geoefend op een moment dat slechts enkele bedrijfshulpverleners vooraf kennen.

  Deze BHV'ers worden ook regelmatig bijgeschoold en woensdagmiddag 6 januari draaide die bijscholing om het blussen van een kleine brand.

  GEWELDIGE Eindopbrengst sponsorloop!!

  De renners worden aangemoedigd
  De kleuters worden aangemoedigd door kinderen uit de bovenbouw.

  Maandag 30 november heeft de laatste storting plaats gevonden en kan het totaal bedrag bekend gemaakt worden. De sponsorloop heeft het schitterende bedrag opgeleverd van maar liefst € 7.838,31. Een geweldig bedrag waar we heel blij mee zijn. Hartelijk dank daarvoor.

  Inmiddels zijn we ons aan het oriënteren voor een nuttige bestemming op het plein. Hierbij denken we aan een nieuwe zandbak op het kleuterplein en of een pannaveldje op het bovenbouw plein. 

  Vrijdag 30 oktober was de tussenopbrengst van de Sponsorloop € 7.154,35. Dat komt neer op zo'n € 21,00 per leerling en dat is echt geweldig!!

  Eerder meldden we:
  Wat een sportieve ochtend, dinsdag 13 oktober!!! Wat heeft iedereen z'n best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te rennen in de kou! Hartelijk dank voor alle toeschouwers die de ijzige wind hebben getrotseerd en leuke foto's hebben aangeleverd!

  Veiligheidshesjes groepen 1-2

  De Rabobank heeft voor de groepen 1 en 2 veiligheidshesjes gesponsord! De moeder van Luna uit groep 1-2A heeft dat voor ons geregeld!

  Wij zijn erg blij met deze mooie hesjes die we gaan gebruiken met de schoolreisjes en andere activiteiten waarbij de kinderen van deze groepen de straat op gaan. Bij deze willen we de Rabobank hartelijk bedanken voor deze gift! 

  Namens de groepen 1 en 2,
  Margareth Koning

  Groepen 8 Bonte Avond viering

  Een week lang waren de groepen 8 op Texel: schoolkamp. En in die week was er natuurlijk een Bonte Avond. Vrijdag 6 november werd die nog eens dunnetjes overgedaan in aanwezigheid van een zaal vol ouders.

  Zie bij de tab van de groepen 8 voor foto's en verhalen over het kamp en de viering.

  Open Deur Avond Lustrumfeest

  Klik op de foto voor veel meer

  Lustrumfeest ijsbaan voor iedereen leuk!

  Van klein tot groot had plezier op de ijsbaan

  Donderdag 15 en vrijdag 16 oktober was een ijsbaan opgebouwd op het schoolplein, compleet met tent en kramen er omheen.

  Volgens een rooster was steeds een bepaalde groep aan de beurt en zo kreeg iedereen de kans er plezier te beleven. De ijsbaan was onderdeel van de laatste lustrumfeestweek, 20 jaar Trimaran.

  Bag2School actie

  Klik op de foto voor meer

  De door u aangeleverde blauwe zakken van Bag2School zijn opgehaald.
  Zie de link achter de foto. Er werd 940 kg in zakken de bestelbus in gedragen. De opbrengst zullen we spoedig horen. Hij komt weer ten goede aan het onderwijs op onze school. Heel erg bedankt, alle aanbrengers van zakken de laatste weken!!!

  Schoolmaatschappelijk werk Plus op de Trimaran

  Khalid El Ghalbzouri
  0299 439279 of 06 290 898 10

  Vanaf maandag 14 september  ben ik, Khalid el Ghalbzouri, van 13:00 tot 14:30 uur om de week, als schoolmaatschappelijk werker aanwezig op De Trimaran (voor de precieze data zie de download hieronder).

  U kunt mij altijd vrijblijvend aanspreken. Indien  mogelijk sta ik u meteen te woord en anders maken we een afspraak. U kunt bij mij terecht met vragen over opvoeding of andere zorgen over uw kinderen, bijvoorbeeld m.b.t. echtscheiding, schulden, rouw, e.d.

  Soms help ik u in een paar gesprekken op weg. Indien nodig verwijs ik u door naar de juiste persoon. Maar het kan ook gaan om een simpele vraag en dan kunt u eenvoudig even binnenlopen.

  Renovatie toiletgroepen

  1 okt: wanden verwijderd
  4 nov: nieuw toiletten, wastafels, tegels, deuren en een gladde vloer.

  Begin november is ongeveer de helft van de toiletgroepen vernieuwd. Alleen de verwarmingsplaten moeten daar nog worden gemonteerd. Het resultaat is prachtig en de vieze lucht is in deze ruimtes helemaal verdwenen.

  Eerder meldden wij:
  Woensdag 30 september jl. zijn medewerkers van de gebr. Winkelaar uit Purmerend gestart met het renoveren van alle toiletgroepen binnen de school. Alle ruimtes worden gestript, nieuw tegelwerk, zwevende toiletten, nieuw binnenwerk en deuren en een gladde vloer komen er voor in de plaats. Daarmee is ook de penetrante lucht voorgoed verdwenen. 

  In de herfstvakantie begint schildersbedrijf René Lek uit Purmerend met het binnen schilderwerk van de school. Eén lokaal is al behandeld in de nieuwe kleurstelling en daar zijn we heel tevreden over! Voor de lokalen hebben we een verhuisrooster gemaakt. De groep neemt de stoeltjes en tafeltjes mee naar of het speellokaal (de helft), we kijken nog of het mogelijk is om een verrijdbaar digibord geplaatst kan worden zodat de lessen vrijwel op de normale wijze door kunnen gaan. De schildersklus wordt in de voorjaarsvakantie afgerond.        

  Leerlingen en schoolteam september 2015

  Overzicht van alle Trimaran leerlingen met teamleden, begin september 2015

  Website jaargangen

  De website is opgeschoond, gelukkig kunnen we vele schooljaren terugkijken via de archiefpagina, zie daarvoor de link Archief rechtsboven in het groepen-menu.

  Juf Margo 40 jaar leerkracht

  Op 1 augustus 1975 is juf Margo gestart in het onderwijs. Op de St. Agnesschool te Edam. In haar eerste groep zat een klein, ondernemend en ondeugend jongetje, Ton Buijs. Inmiddels meester Ton. Vele jaren later werken ze als collega's op dezelfde school. Heel bijzonder!

  In 1995 afscheid genomen van de St. Agnesschool en door een fusie ‘aangeland’ op de Trimaran. Op beide scholen exact 20 jaar gewerkt. Henco heeft uiteraard tijdens de startvergadering stil gestaan bij dit heugelijke feit. Margo is kort toegesproken met felicitaties en een boeket namens het team. Voor de zomervakantie heeft Margo dit gevierd met haar groep samen met het afscheid nemen van juf Ilse. Tijdens onze personeelsdag (later dit jaar) gaan wij als team hier uitgebreider op in.
   

  Even voorstellen: juf Saskia

  Misschien heeft u mij al even in de klas of de wandelgangen gezien. Voor degene aan wie ik mij nog niet heb voorgesteld. Ik ben Saskia Mulder. Ik ben werkzaam in de combinatiegroep 4/5 samen met juf Fiona en juf Afke. Ik werk nu 12 jaar op verschillende scholen van stichting CPOW en dit jaar mag ik re-integreren op de Trimaran. Dit duurt in ieder geval tot en met de kerstvakantie.

  Ik heb enorm veel zin in dit nieuwe schooljaar. De start was geweldig. Ik voel mij zeer welkom door het team en de ouders. Wij gaan er samen een fantastisch jaar van maken!

  Even voorstellen: juf Wendy

  Mijn naam is Wendy Kras-Kroes. Ik ben 38 jaren jong, getrouwd en de trotse moeder van twee jongens (4 jaar en 9 maanden). Dit schooljaar ben ik nieuw op de Trimaran gekomen en zal ik het hele jaar op de donderdag lesgeven aan groep 8b. Daarnaast ben tot februari ook op maandag en dinsdag aanwezig en dan, omdat ik Schoolleider in Opleiding ben, loop ik stage bij de directie.

  Hiervoor heb ik 14 jaar met veel plezier in Purmerend gewerkt op basisschool De Marimba in de Weidevenne, die ook onder stichting CPOW valt. Hier heb ik vooral lesgegeven aan de bovenbouwgroepen en was ik ook locatiecoördinator en schoolopleider.

  Afgelopen jaar ben ik er een jaartje tussenuit geweest omdat ik na mijn bevalling mijn ouderschapsverlof op heb genomen. Ik heb heerlijk genoten van de tijd met mijn eigen kinderen maar nu heb ik ook wel weer zin om te werken met de kinderen van de Trimaran.

  In mijn vrije tijd geef ik majorette-les aan meiden tussen de 8 en 18 jaar  in Koog aan de Zaan en speel ik toneel bij een amateurgezelschap in Purmerend. Lekker op de bank met een goed boek en een pot thee vind ik overigens ook heerlijk!

  We komen elkaar vast wel een keer tegen in de school!

  Wendy Kras-Kroes